Google+ Followers

Saturday, June 1, 2013

தமிழ் இலக்கியம் 4: தொல்காப்பியப் பதிப்புக்களும் பாடவேறுபாடுகளும்
தமிழ் இலக்கியம் 4
 தொல்காப்பியப் பதிப்புக்களும் பாடவேறுபாடுகளும்திசை மாறாமல், குறி தவறாமல், மடலாடுவது ஒரு பண்பு, ஒரு நெறி, ஒரு கலை, அரிது. தமிழுலக இலக்கிய பிரசுரம் பற்றிய இந்த தொடர் நன்கு அமைந்து இருந்ததால், இதை பகிர்ந்து கொள்கிறேன். தன் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்ட நண்பர்களுக்கு நன்றி.
சித்திரத்துக்கு நன்றி: http://1.bp.blogspot.com/-66i3-M9GAT0/Tfzdof41x9I/AAAAAAAAAA4/h2TVBsxcTkI/s1600/tholkappiya+pathippugal+1847.JPG
இன்னம்பூரான்

ஜூன் 1, 2013

_______________________________________________________________________________

தமிழ் இலக்கியம் 4
தொல்காப்பியப் பதிப்புக்களும் பாடவேறுபாடுகளும்

Innamburan Innamburan 
Tue, Aug 17, 2010 at 7:46 AM

மாணவனாகிய எனக்கு, திரு. ஆராதி கூறி, திரு ழான் அவர்களால் விளக்கப்பட்ட தமிழ்மொழியின் அருமையை அரண் அமைத்து பாதுகாக்க வேண்டிய நிலை, மிகவும் விசனத்தைக் கொடுக்கிறது. இத்தனைக்கும் தொடக்கத்த்தில் சி.வை.தா., நாவலர்,உ.வே.சா. ஆகிய சான்றோர், பல இடர்பாடுகளை கடந்து, பிராயாசையுடன், வகுத்த நெறி, பின் வந்தவர்களுக்கு தெரியாதது அன்று. பதிப்பிக்க அவகாசம் ஒரு எல்லை என்பது, 'இலை போட்டாச்சு; வேகாத சாதம் படைக்கலாம்' என்பது போல இருக்கிறது. ஆங்கிலத்தில், அன்றாடம் க்ரிடிகல் எடிஷன்ஸ் வருவதை பார்த்துக்கொண்டது தான் இருக்கிறேன். இந்த பின்னணியில், செம்பதிப்பு/செம்மொழி என்பதால் வாய்பேச்சாகத் தான் இருக்கிறது.
தொடருக, திரு ஆராதி
நண்பன்,
இன்னம்பூரான்

2010/8/17 Jean-Luc Chevillard
 Dear Sir,

what you say is absolutely true.

srirangammohanarangan v Tue, Aug 17, 2010 at 7:58 AM

You must understand another aspect of the publishing world in Tamil.
Any book which is not popular religion, cooking, astrology and some
pulp fiction doesnot sell.
 
People resent the habit of buying books. Bookfairs have become rather museums of papyrus. So necessarily publishers have to rely heavily on Library orders of the governments.
 
This fever wiil start from September to March. So any work delayed may lose the chance of being selected. Not selected may mean heavy loss sometimes. Loan on interest may be killing. But you have to stay in the field even to survive.
So this indirectly reflects to some extent on the quality of editions and publishing.
 
If only the people of Tamilnad take it to their heart to buy serious literature even as a religious duty (hey hey thats why we have buried religion deeppp ) things will change a lot.

Jean-Luc Chevillard Tue, Aug 17, 2010 at 8:25 AM

 Dear Srirangammohanarangan,

would you say that if not everything is perfect in the modern world
of Tamil edition and scholarship,
it is because the articulation between the two groups of people
described in குறள் 374
is not as it should be in modern society?

That குறள் 374 reads:

இருவே  றுலகத்  தியற்கை  திருவேறு
தெள்ளிய  ராதலும்  வேறு.

Best wishes

அன்புடன்

-- ழான்  (Jean-Luc Chevillard)


srirangammohanarangan vTue, Aug 17, 2010 at 8:44 AM
Definitely not, Mr Jean-Luc,
A passion for excellence becomes sometimes conspicuous by its absense in the Tamil world. But what I want to say is that it is not the whole story and I will choose to think that it is not also the main one.
 
Rather is not the couplet
 
அருளில்லார்க்கு அவ்வுலகம் இல்லை பொருளில்லார்க்கு
இவ்வுலகம் இல்லாகி யாங்கு.
 
Is it far-fetched to understand the second part of the couplet by improvising as பொருளில்லார்க்கு பதிப்புலகம் இல்லாகியாங்கு.?
 
Even the great expertise can become rare in a continuous climate of labour of love.   Even love! . Is it not?
:--)

Jean-Luc Chevillard Tue, Aug 17, 2010 at 9:19 AM
Reply-To: mintamil@googlegroups.com
To: mintamil@googlegroups.com
 Dear Srirangammohanarangan,

before discussing the possibility to adapt Kuṟaḷ 247 (which you have quoted),
I would like to be sure that we understand Kuṟaḷ 374 in the same way.

For a long time, I thought Kuṟaḷ 374 had to do with the choice of an individual person
(i.e. somebody asking himself "what shall I try to do with my life?"),
and then later I though it had to do with the way a society shares the tasks
between its members and with the solidarity between the various components.

I was recently  reading an article in Volume XIV (dated 1932-1933)
of the /Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute/ (Poona),
by H.D. Velankar about the "Gāthālakṣaṇa of Nanditāḍhya [a treatise on Prakrit meters]".

On page 11-12, he writes:


As a rule, Jain Pandits were Yatis and in many cases had adopted the robe of Śramaṇa at a very tender age. [...] It appears that this distinction between the Śramaṇas who were solely devoted to learning and the Śrāvakas who pursued with equal devotion the 'art of earning' was scrupulously maintained from the beginning in the Jain community. [...]


When reading that, I was reminded of Kuṟaḷ 374 ...

I am sure this may all sound very naive, but .....

Best wishes

-- ழான் (Jean-Luc Chevillard)

Innamburan Innamburan Tue, Aug 17, 2010 at 9:25 AM

I am afraid that reading "அருளில்லார்க்கு அவ்வுலகம் இல்லை பொருளில்லார்க்கு
இவ்வுலகம் இல்லாகி யாங்கு." in isolation in the present context begs the question. தரம் குறைந்த நெய் எதற்கு?
இன்னம்பூரான்srirangammohanarangan v Tue, Aug 17, 2010 at 9:47 AM

Yea . But as Selvan would have it right,
you have to pay for tharam.
 We like to pay for a pitza.
Not for serious literature.
:--))

Jean-Luc Chevillard Tue, Aug 17, 2010 at 11:16 AM

 Dear இன்னம்பூரான் and dear Srirangammohanarangam,

an additional parameter is of course that:
-- after the age of (mainly) oral transmission,
-- after the age of printing,
we now live in the world of internet
(which topic is especially of interest to the MinTamil list members and to the THF).

This has many consequences, including consequences on the financial sides.

One of the possible targets of scholars is now to work towards *electronic critical editions*.

An important reference site for that is the TEI web site.

TEI = "Text Encoding Initiative"

See:
<http://www.tei-c.org/index.xml>

See especially the section on "Critical Apparatus":
<http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/TC.html>

I hope this is useful

அன்புடன்

-- ழான் (Jean-Luc Chevillard)

[Quoted text hidden]

srirangammohanarangan v Tue, Aug 17, 2010 at 11:19 AM

Yea thank you dear Jean-Luc

Jean-Luc Chevillard Tue, Aug 17, 2010 at 11:30 AM

 Dear Srirangammohanarangan,

you might want to have a look at the PDF
of a powerpoint presentation which I gave at the INFITT 2009 conference
in Köln (Germany) on 25th October 2009.

The link is:
<http://www.infitt.org/ti2009/papers/presentations/Infitt_Koeln_2009J-L_Chevillard_final.pdf>

The title of my presentation was:
"Critical editions of Tamil works: exploratory survey and future perspectives".

I tried to apply the TEI mechanism
to the text of Tēvāram,
and especially to its metrics.

This is of course only a very small sketch.

I am currently  working towards developping it.

Best wishes

-- ழான் (Jean-Luc Chevillard)

Innamburan Innamburan Tue, Aug 17, 2010 at 11:50 AM
To: mintamil@googlegroups.com
Thank You, very much, Jean. I am enthused, have visited the URLs and shall explore my potential in this direction, with earnestness.

Warm Regards,
Innamburan


srirangammohanarangan v Tue, Aug 17, 2010 at 12:20 PM
>>I tried to apply the TEI mechanism
to the text of Tēvāram,
and especially to its metrics.<<
 
Mr Vinodh will be also very much interested in this, I think.
 
But online how to go about the critical apparatus is something
interesting to know. If the online apparatus is made conversant and
simple, we can enlist quite some volunteers to do their mite every now and then, by way of editing. 
 
I am a member in Distributed Proofreading, have done some forms so far, before I was transferred to a distant place. Now that I have come back I think of taking that up again.
 
Lets be in touch. Thank you.
 
Srirangam V Mohanarangan
 
(You need not take pains to address me fully every time as what I sign.  Mohanarangan or Rangan will do.)
:--))

ஆராதி Fri, Aug 20, 2010 at 1:02 AM

மதுரைக் காமராசர் பல்கலைக் கழகம் தொல்காப்பியப் பொருளிலக்கணப் பகுதிக்கு உரைவளம் வெளியிட்டுள்ளது. அகத்திணை இயலுக்கு மு.அருணாசலம் பிள்ளை பதிப்பாசிரியராக இருந்தார். புறத்திணை இயல் முதலாக மரபியல் ஈறாக உள்ள எட்டு இயல்களுக்கு வெள்ளைவாரணர் பதிப்பாசிரியராக இருந்து உரைவளப் பதிப்புக்களை வெளிக் கொணர்ந்தார்.
பல்கலைக் கழகப் பதிப்பு எனில் அதற்கெனத் தனித் தன்மை, பிழை இன்மை பல்வேறு பிரதிகளை ஒப்புநோக்கிப் பாடபேதம் காட்டுதல் முதலிய பண்புகள் நிறைந்திருக்க வேண்டும் என எதிர்பார்ப்பது இயற்கை. ஒரு சில எடுத்துக்காட்டுக்களைப் பாருங்கள்.
    பரிடா டல்லே
    நாலீ ரைம்ப துயர்படியாக
    ஐயைந் தாகும் இழிபடிக் கெல்லே

என்பது இப்பல்கலைக் கழகப் பதிப்பில் உள்ள செய்யுளியல் நூற்பா.
பரிபாடலே என்பது சீருக்காக லகர ஒற்றை விரித்துப் பரிபாடல்லே என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் நூற்பாவின் முதல் அடியில் உள்ளது போல்அது பரிடா டல்லே  என டல்லடித்து இருக்கிறது.
இப்பல்கலைக் கழகப் பதிப்பின்  செய்யுளியலில் 11ஆம் நூற்பா காணப்படாது. கண்டுபிடிக்க இளம்பூரணர் உரையில் அமைந்த வேறொரு தொல்காப்பியப் பதிப்பைத் தேடிப் போக வேண்டும். இல்லை என்றால் முதல் நூற்பாவிலிருந்து சரிபார்த்துக் கொண்டு வர வேண்டும். 9ஆம் நூற்பா உள்ள பக்கத்தின் தலைப்பில் 8ஆம் நூற்பா என்று அச்சிடப்பட்டிருக்கும். 9ஆம் நூற்பா என இரண்டு நூற்பாக்களுக்கு எண் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும். இவற்றை எல்லாம் தெரிந்துகொண்டுதான் அந்த நூலைப் பயன்படுத்த முடியும்.    
கீழ்வரும் செய்தியைப் பாருங்கள்
“அச்சுத் தாள்விலை மிகுந்துள்ள இந்நாளில் உரையாசிரியர்கள் உரையிற் காட்டப்பெற்றுள்ள உதாரணப் பாடல்கள் எல்லாவற்றையும் முழுவடிவில் உள்ளபடியே வெளியிடுவதானால் புத்தகத்தின விலைமிகுதியாகும் என்பதனாலும் தொல்காப்பியத்திற் கமைந்த உரைவேறுபாடுகளை ஒப்புநோக்கி ஆசிரியர் தொல்காப்பியனார் சூத்திரத்திற் சொல்லக் கருதிய பொருள் இதுவென ஆராய்ந்து தெளிந்துணரும் முறையில் ஆய்வாளர்க்குப் பயன்படு முறையில் வெளியிடப்பெறுவது இவ்வாராய்ச்சிப் பதிப்பாதலானும் உரைகளிற் காணப்படும் உதாரணப் பாடல்களின் முதற் குறிப்பும் நூற்பெயரும் பாடல் எண்ணும் சுருக்கித் தரப்பெற்றுள்ளன. “
என்பது புறத்திணை இயலின் வெள்ளைவாரணரின் முகவுரையில் வரும் பகுதி.
ஒரு பல்கலைக் கழகம், தாள் விலை ஏற்றத்தைக் காரணம் காட்டி, உரையாசிரியர்கள்  மேற்கோளாகக் காட்டிய பாடல்களின் முதற்குறிப்பும் எண்ணும் மட்டுமே தரப்பெற்றுள்ளன என்பது சரியாகுமா?
மறைந்து போன பல நூல்களைப் பற்றிய தகவல்களை இப்படிப்பட்ட உரைகளினாலேயே அறிய முடிந்தது. சான்றிற்கு முத்தொள்ளாயிரத்தின் இன்று கிடைத்துள்ள பாடல்கள் உரைகளின் வழியாகக் கிடைத்தவை என்பதை அனைவரும் அறிவர். இப்படி எத்தனையோ நூல்கள் உரைகளால் தெரியவந்துள்ளன.
 மேற்கோள் பாடல்களும்  பாடபேத ஆய்வுக்குத் துணை செய்வன என்பதை இப்பேராசிரியர்களோ, பல்கலைக் கழகமோ, அரசோ அறியாரோ? தாள் விலை ஏற்றத்தால் மேற்கோள் பாடல்களை ச் சேர்க்கவில்லை என்பதை எப்படி எடுத்துக்கொள்வது என்றே புரியவில்லை.

நீண்ட காலமாக மாணவர், ஆய்வாளர், ஆசிரியர்களுக்குப் பெரிதும் துணை செய்தவை சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகப் பதிப்புக்களே. அவற்றின் நிலையைச் சற்றுப் பார்க்கலாம்.
நச்சினார்க்கினியரின் உரையோடு அமைந்த பொருளதிகாரத்தின் அகத்திணை இயல், புறத்திணை இயல் இரண்டையும் ஒரு நூலாக 1947இல் கழகம் வெளியிட்டது. அதில் பதிப்பு முறை பற்றியோ நெறி பற்றியோ எந்தத் தகவலும் இல்லை. நூற்பகுதியில் அடிக்குறிப்பாக ஆங்காங்கே ஒரு சில உரைகளில் அமைந்த பாடபேதங்கள் காட்டப்பட்டுள்ளன. அவற்றை எந்தச் சுவடியில் இருந்து எடுத்தாண்டார்கள் என்னும் தகவல் இல்லாமையால் சரிபார்த்துக் கொள்ள இயலாது.
    நச்சினார்க்கினியர் உரையில் களவியல், கற்பியல், பொருளியல் என்னும் மூன்றையும் சேர்த்துத் தனி நூலாக 1950இல் முதற்பதிப்பாக வெளிவந்தது. அதன் பதிப்புரையில்,
 "ஒப்புநோக்கித் திருந்திய பாடம் கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இன்றியமையாத இடத்துப் பாட வேறுபாடு தரப்பட்டுள்ளது"
எனக் கூறப்பட்டுள்ளது. அதற்குமேல் இதில் பதிப்புப் பற்றிய வேறு தகவல்கள் இல்லை. எந்தெந்தச் சுவடிகளை ஒப்புநோக்கினார்கள்? என்னென்ன திருத்தங்களைச் செய்தார்கள்? ஏன் செய்தார்கள்?  என்னும் தகவல்களை இப்பொழுது எப்படி அறிவது?

தொடரும்

அன்புடன்
ஆராதி
[Quoted text hidden]

Innamburan Innamburan Fri, Aug 20, 2010 at 1:10 AM
To: mintamil@googlegroups.com
'என டல்லடித்து இருக்கிறது.'
யான் என்றும் அனுபவிக்கக்கூடிய சொற்றொடர். மறுபடியும் படித்து விட்டு, எழுதுகிறேன்.
இன்னம்பூரான்

srirangammohanarangan v Fri, Aug 20, 2010 at 2:43 AM

மிக அரிய உதவி கற்றவர்க்கும், மாணவர்க்கும். நன்றி ஐயா.
 
>>>ஒரு பல்கலைக் கழகம், தாள் விலை ஏற்றத்தைக் காரணம் காட்டி, உரையாசிரியர்கள்  மேற்கோளாகக் காட்டிய பாடல்களின் முதற்குறிப்பும் எண்ணும் மட்டுமே தரப்பெற்றுள்ளன என்பது சரியாகுமா?<<
 
மிகச் சரியான கேள்விதான்.
 
Your analysis will be of immense help to Professore and students of Tamil grammar. 'Is it justified for a University to give the excuse of price rice for the incompleteness in its execution?' is a very relevant question.


 
[Quoted text hidden]

Subashini Tremmel Fri, Aug 20, 2010 at 8:28 AM2010/8/20 ஆராதி
...
ஒரு பல்கலைக் கழகம், தாள் விலை ஏற்றத்தைக் காரணம் காட்டி, உரையாசிரியர்கள்  மேற்கோளாகக் காட்டிய பாடல்களின் முதற்குறிப்பும் எண்ணும் மட்டுமே தரப்பெற்றுள்ளன என்பது சரியாகுமா?
மறைந்து போன பல நூல்களைப் பற்றிய தகவல்களை இப்படிப்பட்ட உரைகளினாலேயே அறிய முடிந்தது. சான்றிற்கு முத்தொள்ளாயிரத்தின் இன்று கிடைத்துள்ள பாடல்கள் உரைகளின் வழியாகக் கிடைத்தவை என்பதை அனைவரும் அறிவர். இப்படி எத்தனையோ நூல்கள் உரைகளால் தெரியவந்துள்ளன.
 மேற்கோள் பாடல்களும்  பாடபேத ஆய்வுக்குத் துணை செய்வன என்பதை இப்பேராசிரியர்களோ, பல்கலைக் கழகமோ, அரசோ அறியாரோ? தாள் விலை ஏற்றத்தால் மேற்கோள் பாடல்களை ச் சேர்க்கவில்லை என்பதை எப்படி எடுத்துக்கொள்வது என்றே புரியவில்லை.
 
நல்ல கேள்வி திரு.ஆராதி அவர்களே. தாள் விலை ஏற்றத்தைக் காரணம் சொல்லி குறைந்த தகவல்கள் மட்டுமே தருவது  ஏற்றுக் கொள்ளப்பட முடியாதது. இவ்வகை போக்கினால் சரியான ஆதாரங்களைத் தேடி அதனை சரிபார்த்து முறையாக பதிப்பித்தலில் பெறும் சிரமம் தான் மிஞ்சும்.
-சுபா

ஆராதி Fri, Aug 20, 2010 at 2:44 PM
"சாமிநாதையர் சங்க இலக்கியப் பதிப்புகளைப் போன்று ஒன்று கூட அமையவில்லை." எனச் ச.வே.சுப்பிரமணியன் குறைபட்டுக்கொண்டார். மேலும்,    
 “இச்செம்பதிப்புக்கு மிகத் தெளிவான ‘முகவுரை’ எழுதப்படல் வேண்டும். உ.வே.சாமிநாதையரின் பதிப்பு முகவுரைகளைப் போல் அமைய வேண்டும். (அ) கிடைக்கப் பெற்ற சுவடிகள், கையெழுத்துப் படிகள் எங்கெங்கிருந்து கிடைத்தன?, யார் வழிக் கிடைத்தன?, மூலம் மட்டுமுள்ள சுவடியா? உரையுடன் கூடிய சுவடியா? யார் உரையுடன் கூடிய சுவடி? எத்தனை இயல்கள் அச்சுவடியில் உள்ளன போன்ற செய்திகள் தரப்படல் வேண்டும். இவ்வாறு தரப்பட்டுள்ள தொல்காப்பியப் பதிப்பு ஒன்று கூட இல்லை.”
என 19 ஆண்டுகளுக்கு முன் கூறிய கருத்து இன்று வரை வெளிவந்துள்ள எல்லா பதிப்புக்களுக்கும் பொருந்தும். இக்கருத்து ச.வே.சு.வினுடைய பதிப்புகளுக்கும் பொருந்தும்.

அவர் தொல்காப்பியக் கையடக்கப் பதிப்பு நூலை மணிவாசகர் பதிப்பகத்தின் வழியாக வெளியிட்டுள்ளார். பல பதிப்புக்கள் கண்டுள்ள இந்த நூலில், நூல் அமைப்பைப் பற்றியோ, பாடபேதங்களைப் பற்றியோ, யாருடைய பாடம் இதில் இடம் பெற்றுள்ளது என்பதைப் பற்றியோ எந்தத் தகவலும் இல்லை.

இவரே 2007இல், மெய்யப்பன் பதிப்பகம் வாயிலாகத் 'தமிழ் இலக்கண நூல்கள்' என்னும் பெயரில் தமிழில் உள்ள 49 இலக்கண நூல்களையும் மறைந்துபோன இலக்கண நூல்களின் பட்டியலையும் தந்துள்ளார். இவற்றில் எந்த நூல் பற்றியும் விளக்கமோ, அவற்றிற்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட சுவடிகளைப் பற்றிய தகவல்களோ, பாடவேறுபாடுகளோ இல்லை.
ஆனால் பிழை மலிந்த பதிப்புக்களில் இதுவும் ஒன்று. சான்றுக்கு ஒரு பத்தி.

 "தஞ்சை மாவட்டம் மயிலாடுதுறையை அடுத்துள்ள நீடூர் சிவன் கோவில் தெற்குத் திருமதிலில் உள்ள கல்வெட்டு பாடல்களில் ஒன்றில் அமுதசாகரர் என்றும், மற்றொன்றும் அமிர்தசாசரர் என்றும் குறிக்கப்பெற்றுள்ளன." (ப.125)

இந்தப் பத்தியில் இரண்டு ஒற்றுப் பிழைகள்(நீடூர்ச் சிவன்; கல்வெட்டுப் பாடல்களில்). ஒரு தொடர்ப் பிழை(குறிக்கப்பெற்றுள்ளது), ஒரு கருத்துப் பிழை(மற்றொன்றில்) காணப்படுகின்றன. இது அவர் நூலில் ஒரு பக்கத்தில் ஒரு பத்தியில் மட்டும காணப்படும் பிழைகள்.

ச.வே.சு. தொல்காப்பியத்தைப் பற்றித் தந்திருக்கும் தகவல் மற்ற பதிப்புக்களோடு ஒத்துப்போவதாக இல்லை என்பதும் குறிப்பிடத் தக்கது.
ச.வே.சு, 'தமிழ் இலக்கண நூல்கள்' என்னும் நூலில், இளம்பூரணர் உரைப்படி தொல்காப்பிய நூற்பாத் தொகை 1585 எனக்  குறிப்பிடுகிறார். பன்னாட்டுத் திராவிட மொழியியற் கழகம்  இளம்பூரணர் உரைப்படி தொல்காப்பிய நூற்பாத் தொகை என 1595 எனக் குறிப்பிடுகிறது. மர்ரே பதிப்பும் 1595யே குறிப்பிடுகிறது. ச.வே.சு. பத்து நூற்பாக்களைக் குறைத்துக் காட்டுகிறார். அதற்கான காரணம் தெரியவில்லை.

ச.வே.சுவின் 'தமிழ் இலக்கண நூல்கள்' பட்டியலில் 'இலக்கணச் சூடாமணி' என்னும் நூல் இடம்பெறவில்லை. இந்நூல், த.கோ. பரமசிவத்தைப் பதிப்பாசிரியராகக் கொண்டு, 1990இல், தஞ்சைத் தமிழ்ப் பல்கலைக் கழகத்தால், வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இருந்தும் ச.வே.சு. தன் நூலில் குறிப்பிட்டுள்ள மறைந்த போன நூல்கள் பட்டியலில் இந்த நூலைச் சேர்த்துள்ளது வியப்பாக உள்ளது.

தொடரும்

அன்புடன்
ஆராதி

ஆராதி Sat, Aug 21, 2010 at 1:41 PM

திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள பன்னாட்டுத் திராவிட மொழியியல் கழகத்தின் இயக்குநராக, ஆய்வுலகம் பெரிதும் மதிக்கும் முதுமுனைவர் வ.அய்.சுப்பிரமணியம் அவர்கள் இருந்தார். அப்பொழுது இவர் மூல நூல் பதிப்புக்களில் ஆர்வம் காட்டினார். பல்வேறு சுவடிகளையும் பதிப்புக்களையும் ஒப்புநோக்கித் தொல்காப்பியத்தைச் செம்பதிப்பாகக் கொண்டுவர விரும்பினார். வ.சுப.மாணிக்கம், ச.வே.சுப்பிரமணியம், கே.எம்.வேங்கடராமையா, ப.வெ.நாகராசன் என்னும் பெரும் பேராசிரியர்கள் பலரையும் இப்பணியில் ஈடுபடுத்தினார். இத்திட்டத்தின் இறுதிக் கட்டத்தில் இதனைச் செய்து முடித்தவர் ப.வெ.நாகராசன்.  இப்பதிப்பையும் நாகராசன் பணியையும் பற்றிக் குறிப்பிடும் வ.அய்.சு.
"பழைய இலக்கண, இலக்கியங்களில் தேர்ச்சியுள்ள அறிஞர் ப.வெ.நாகராசனார் கையெழுத்துப் படியை மீண்டும் பரிசோதித்து, மூல பாடத்தையும் பாடவேறுபாடுகளையும் புதிதாக எழுதி, சில நூலகங்களுக்குச் சென்று, அச்சான நூல்களைப் பார்த்து உறுதி செய்து, அச்சுப் பிழை ஏதுமின்றிச் சிவகாசியில் சண்முகா அச்சகத்தில் லேசர் படி ஒன்றை உருவாக்கினார்"
என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.  இப்படிப்பட்ட பதிப்பில் தந்துரை என்னும் பகுதியில் அமைந்த  இரு வாக்கியங்களைப் பாருங்கள்.
1. "ஆனால் இந்நாளில் அதிகப்படியான பாடல்களுடன், பாடவேறுபாடுகள் மிக்குக் காணப்பெறுகிறது."
2. "மிகப் பெரும்பாலும் இப்பதிப்பில்  மிகப் பழமையான பதிப்புக்களின் மூலபாடம் ஏற்கப் பெற்றுள்ளன"
இரண்டு வாக்கியங்களிலும் ஒருமை பன்மை மயக்கம் உள்ளது. முதல் வாக்கியத்தில் எழுவாய் பன்மையில் இருக்க வினைமுடிபு ஒருமையில் அமைந்துள்ளது(காணப்பெறுகின்றன) . இரண்டாம் வாக்கியத்தில் எழுவாய் ஒருமையில் இருக்க வினை முடிபு பன்மையில் உள்ளது(பெற்றுள்ளது).

பாடவேறுபாடுகளை ஒப்பு நோக்கும் பதிப்பிலேயே பிழை என்றால் என்ன செய்வது? அதுவும் முதல் நூற்பாவின் விளக்கப் பக்கத்திலேயே தவறான தகவல்.
    "பதிப்புகள் 13, 14, 15, 25, 38 ஆகியவற்றில்,
    எழுத்தெனப் படுவ
    அகர முத
    னகர விறுவாய் முப்பஃ தென்ப
    சார்ந்துவரன் மரபின் மூன்றலங் கடையே
என நான்கடிகளை உடையதாக உள்ளது.
 "
எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆனால் அதற்கு மாறான செய்தி அடிக்குறிப்பில்,
"படுப என்பதனைப் பால(சுந்ரனார்) பதிப்பு 77 இல் படுவ எனத் திருத்திப் பாடங் கொண்டுள்ளார். இதற்குச் சுவடிச் சான்று இல்லை"
எனக் கூறப்பட்டுள்ளது. அதாவது படுவ என்பதற்குச் சுவடிச் சான்று இல்லை என்று அடிக்குறிப்பும், உள்ளது என்று ஐந்து சுவடிகளின் எண்களைக் குறிப்பிட்டுப் பாடபேதப் பகுதியும் குறிப்பிடுகின்றன. அடுத்துக் காட்டியுள்ளதற்கு இது எவ்வளவோ தேவலாம்.

சொல்லதிகாரப் பகுதியில்
    "மொழிப்பொருட் காரணம் விழிப்பத் தோன்றா.
பா.வே.
1. மொழிபொருட்  - சுவடி 951. எழுத்துப் பிழை யெனக் கொள்ளலாம்.
மொழிக்குப் பொருள் என்று வேற்றுமைத் தொகையாகவே உரையாசிரியர்கள் கொண்டுள்ளனர். யாரும் மொழியப்படுபொருள் என வினைத்தொகையாகக் கூறவில்லை
"
எனக் காணப்படுகிறது.
உரையாசிரியர்கள் மொழிக்குப் பொருள் (மொழி + கு + பொருள்)எனக் கருதியிருந்தால் அத்தொடர் நான்காம் வேற்றுமைத் தொகையாக அமையும். நான்காம் வேற்றுமைத் தொகையில் ஒற்றுமிகாது என்பது இன்று பத்தாம் வகுப்பில் சரியாகத் தமிழ்படிக்கும் மாணவனுக்கும் தெரியும். ஆனால் நூற்பாவில் ஒற்று மிகுந்துள்ளது.
ஒற்று மிகுந்துள்ளதால், உரையாசிரியர்கள், அதனை நான்காம் வேற்றுமைத் தொகைநிலைத் தொடராக, மொழிக்குப் பொருள் எனப் பொருள் கொண்டிருக்க வாய்ப்பில்லை.  நான்காம் வேற்றுமைத் தொகையாகக் கொண்டிருந்தால், நூற்பாவை ஒற்று மிகாமல், 'மொழிபொருட் காரணம்' என்றே விளக்கம் அளித்திருப்பார்கள்.
அப்படியானால் மொழி, பொருள் என்னும் இரு சொற்கள் இந்த நூற்பாவில் சேரும் போது ஒற்று மிகுமா? மிகாதா? என்பதற்கு விடை காணவேண்டியதாகிறது. மூலபாடத்தில் ஒற்று மிகுந்து இருப்பதால், ஆறாம்வேற்றுமைத் தொகையாக இதனைக் கொள்ள வேண்டும். அதாவது மொழியினது பொருள் என்பது அதற்கான விளக்கம். மொழியினது பொருளுக்கான காரணம் வெளிப்படத் தோன்றாது என்பது இந்த நூற்பாவின் பொருளாகும். ஆறாம் வேற்றுமைத் தொகை அஃறிணையில் ஒற்று மிகும்.

தொடரும்
அன்புடன் ஆராதி
[Quoted text hidden]

srirangammohanarangan v <Sat, Aug 21, 2010 at 2:09 PM

Thiru Araathi Sir,  What an incisive analysis you are making!! 
 
After all Jean-Luc seems to be right in quoting 
 
திரு வேறு, தெள்ளியர் ஆதலும் வேறு. 
:--((